se vores video

FRA BRANDTOMT TIL BUTIK PÅ REKORDTID

Mens Superbrugsen i Mariager natten mellem den 17. og 18. maj blev raseret af en voldsom brand, så har kunder og personale i godt et halvt år måttet tage til takke med lejede lokaler. Forleden slog brugsen dog atter dørene op. En sprit ny butik er opført på tomten af den gamle bygning på Fruensgaard Plads. 

2.000 nye kvadratmeter udgør det flotte byggeri, der er opført i totalentreprise af bygge- og entreprenørfirmaet Bjarne Brath A/S fra Hadsund. Arbejdet gik først i gang i august efter en licitation først på sommeren. Derfor er uddeler Allan Christensen også fuld af beundring over det arbejde, der er udført af Bjarne Brath og hans folk. – Vi kan ikke rose dem nok. Jeg har sagt til alle mine kunder, at jeg er meget imponeret over byggeforløbet. Det er gået fuldstændig efter bogen, og resultatet er ovenud tilfredsstillende, konstaterer Allan Christensen.

Byggeriet er i det hele taget et godt eksempel på det samarbejde, der er nødvendigt i en tidspresset byggeproces. Ifølge Bjarne Brath A/S har der gennem hele projektet hersket et særdeles godt samarbejde mellem rækken af faggrupper. Der har været behov for en koordineret indsats af alle involverede håndværkere, hvilket er den altoverskyggende årsag til, at tidsplanen er overholdt.

Den nye brugs er 300 kvadratmeter større end den gamle. De ekstra kvadratmeter er føjet til selve butiksarealet, der ligesom alt andet i det nye byggeri er baseret på at skabe en butik til fremtiden. – Og det har vi fået, fastslår Allan Christensen. – Der bliver ikke behov for bygningsmæssige justeringer i de næste mange år. Den nye butik er opført efter de allernyeste tendenser, og den harmonerer med de krav, der stilles til fremtidens dagligvarehandel. Det betyder blandt andet, at forbrugernes indkøbsoplevelser er tænkt ind i indretning og faciliteter, påpeger han.

Uddeleren hæfter sig samtidig ved den fleksibilitet og lydhørhed, der fra start til slut har kendetegnet samarbejdet med Bjarne Brath A/S. – Vi har fået opfyldt alle vores ønsker. Selv om tiden har været knap, så er der ikke gået på kompromis med noget som helst fra Bjarne Braths side. Og selv om vi undervejs har fremsat forslag til ændringer og justeringer, så har man været lydhør og villig til at efterkomme ønskerne. Det er imponerende, fastslår Allan Christensen. Han understreger i samme forbindelse, at den vellykkede byggefase også har afstedkommet solide anbefalinger til Coop-Danmark om involvering af Bjarne Brath A/S på fremtidige byggeprojekter.

Bjarne Brath A/S omfatter en lang række faggrupper i skikkelse af blandt andet tømrere, murere, malere, anlægsgartnere, snedkere, og kloakmestre. Firmaet er omfattet af BygGaranti-ordningen.

skal vi bygge for dig?

Så kan du indhente et tilbud her.

Bjarne brath Bygge
& Entreprenørfirma
Bygmestervej 8
9560 Hadsund
Omfattet af byggarantiordningen

70 28 66 22
info@bjarnebrath.dk
Linkedin

CVR: 20041234

Bjarne brath
Anlæg
Smedevænget 4
9560 Hadsund
Ikke omfattet af byggarantiordningen

20 35 17 33
info@bbanlaeg.dk

CVR: 32443133

Bjarne brath
ejendomme
Bygmestervej 8
9560 Hadsund
Ikke omfattet af byggarantiordningen

70 28 66 22
info@bjarnebrath.dk

CVR: 66567516

Bjarne brath
Halbyggeri
Bygmestervej 8
9560 Hadsund
Omfattet af byggarantiordningen

70 28 66 22
info@bjarnebrath.dk

CVR: 20041234

Bjarne brath
Handelsselskab
Bygmestervej 8
9560 Hadsund
Ikke omfattet af byggarantiordningen

21 41 10 11
bjarne@bjarnebrath.dk

CVR: 30922697

Bjarne brath
VVS og Blik
Østergade 70
9560 Hadsund
Ikke omfattet af byggarantiordningen

42 14 88 91
kim@bbvvsogblik.dk

CVR: 39338807

Top